Skip to content

Welkom bij Arpeggio Het Asser Kamerkoor

Arpeggio is een in 1982 gevormd klassiek georiënteerd koor van in de zangpraktijk geoefende vrouwen en mannen. Het voert meerstemmig een breed repertoire uit dat varieert van liederen uit de middeleeuwen, renaissance, barok en romantiek tot moderne composities. Het koor kent een samenstelling van rond de 30 leden, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen en is waar nodig op te delen in een helft 1e en een helft 2e partijen. Gezongen wordt zowel a capella als met begeleiding van vleugel, orgel of een blazers- c.q. strijkersensemble.
Tenminste twee keer per jaar wordt in Assen of wijde omgeving opgetreden in de vorm van een concert, een bijdrage aan een muzikaal festival, een optreden in een zorgvoorziening en/of medewerking aan een kerkmuzikale vesperdienst.

Onder concerten wordt u op de hoogte gehouden van uitvoeringen die de komende tijd gepland staan. Ook treft u daar een overzicht aan van concerten die de afgelopen jaren zijn gehouden.

Vacatures

Momenteel zijn er vier vacatures bij het koor: een (hoge) sopraan, alt, een tenor en een (lage) bas.  Indien u geïnteresseerd bent, vult u dan het aanmeldingsformulier in op de pagina vacatures. Ook als u in de toekomst lid van Arpeggio zou willen worden kunt u dit aangeven middels het aanmeldingsformulier op de pagina vacatures. Bij gebleken geschiktheid komt u dan op de wachtlijst te staan.

Mocht u vragen hebben over het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de koormanager: Gerrit Bijvank, via email (g.bijvank@home.nl) of telefoon (0592-342386 of 06 21878298).
DSC03142 (8)

Huidige koorbezetting

Sopranen:
Dettie Oenema, Mieke Hielkema,  Anja Janssen, Joke Breed,  Hanneke van den Berg, Harma Heuving, Marjanca Koetsier, Sabine ten Berge

Alten:
Annette Hüttenberend, Anny de Jonge, Ineke Prins, Liesbeth Hoogenboom,  Janny van den Bol, Marieke van Lommel, Marian Lammers

Tenoren:
Kees Richters,  Taco van den Berg, Joost Toussaint, Sybrand Houtsma, Aart de Goojer

Bassen:
Fokke Noppert, Gerrit Bijvank, Herman Frankot, Jan Berend van der Wijk, Reinder van der Molen, Bram Riepma, Dick Jeronimus

Koormanager:
Gerrit Bijvank, email g.bijvank@home.nl tel. 0592-342386 of 06 21878298

Dirigent:
Peter Siebesma