Skip to content

Dirigent

Peter Siebesma dirigeerde Arpeggio van 2001 tot 1 november jl. Bij Foto’s staat een kort verslag van de bloemenhulde die hem op 18 april jl., toen vanwege corona het voor ieder toegankelijke afscheidsconcert ‘Op Vleugels – Van Bevrijding naar Vrijheid’ moest worden geannuleerd, ten deel viel.

Op zaterdagavond 31 oktober jl. nam hij in Het Lichtpunt te Assen – vanwege de coronabeperkingen – in besloten kring afscheid van het koor. Dat intieme concert kan worden terug gekeken via www.gkvhetlichtpunt.nl/beleef-de-dienst/bekijk-kerkdiensten-terug

Voor een nieuwe dirigent is een sollicitatieprocedure in gang gezet. De termijn waarbinnen kandidaten konden reageren is verstreken. Vanwege de coronacrisis is de afronding van de procedure, met kennisgeving aan de overgebleven kandidaten, tot nadere datum uitgesteld.