Skip to content

Dirigent

Peter Siebesma studeerde psychologie aan de RUG te Groningen. Hij was als klinisch ontwikkelingspsycholoog werkzaam in de gezondheidszorg en later als directeur-bestuurder van een grote zorgorganisatie. Naast deze werkzaamheden is hij altijd actief geweest op muziekgebied. Tussen 1970 en 1985 studeerde hij zang bij Grethe de Vink en anderen. In 1979 deed hij staatsexamen conservatorium algemene vakken en bijvak piano. In de periode daarna zong hij in het Gronings Vocaal Kwartet, een klassiek solistenkwartet. Als solist nam hij deel aan diverse concerten in het Noorden. Hij gaf daarnaast in de loop der tijd leiding aan meerdere gemengde koren, een jeugdkoor en een mannenkoor.

Peter SiebesmaPeter is vanaf 1960 tot en met 2013 als organist actief geweest in diverse kerken in het Noorden des lands. De laatste jaren was hij organist en tot voor kort cantor-dirigent van de Adventskerk in Assen. Vanaf 2005, tot de afronding in 2010, volgde hij een professionele studie als beeldend kunstenaar aan de Klassieke Academie voor Schilderkunst te Groningen.

Peter werd dirigent van Arpeggio in 2001. Hij werkt intensief aan koorklank en techniek en stimuleert koordiscipline en zelfwerkzaamheid van de leden. Zo worden op een jaarlijkse koordag  de leden uitgedaagd om in kleine bezetting te zingen. Ook tijdens de concerten krijgen koorleden regelmatig de gelegenheid om solistisch of in kleiner ensemble een bijdrage te leveren. Periodiek wordt er aan belangstellende koorleden aparte koorscholing gegeven, gericht op het zelfstandig kunnen instuderen van koorpartijen en het van blad zingen. Deze bijscholing wordt aangeboden, omdat van koorleden wordt verwacht dat ze wekelijks de koorstukken thuis degelijk voorbereiden.

Peter stelt in overleg met de repertoirecommissie het repertoire voor nieuwe concerten samen. Daarbij maakt hij gebruik van periodiek geïnventariseerde wensen van de koorleden. Verder wordt in deze keuze rekening gehouden met voldoende variatie en afwisseling in de concerten. Diverse stijlperioden kunnen zo op de concerten van Arpeggio aan bod komen.

Onder leiding van Peter is Arpeggio uitgegroeid tot een in de regio bekend kamerkoor. Op 7 maart jl. deed Arpeggio in Surhuisterveen mee aan het Nederlands Festival voor Kamerkoren. Peter neemt, na veel inspirerende jaren en mooie concerten, op zaterdagavond 31 oktober a.s. in Het Lichtpunt te Assen in besloten kring afscheid. Het voor die avond geplande concert ‘Op vleugels’, dat zijn laatste optreden voor het publiek zou zijn, kan vanwege de Coronacrisis helaas niet doorgaan. Bij Foto’s staat een kort verslag van de bloemenhulde die Peter op 18 april jl., toen vanwege Corona ook een concert moest worden geannuleerd, ten deel viel.

Om een nieuwe dirigent te vinden is een sollicitatieprocedure in gang gezet. De termijn waarbinnen kandidaten konden reageren is verstreken. Vanwege de Coronacrisis is de afronding van de procedure, met kennisgeving aan de overgebleven kandidaten, tot nadere datum uitgesteld.