Skip to content

Dirigent

Peter Siebesma

Peter Siebesma, dirigent van het Asser Kamerkoor Arpeggio, studeerde psychologie aan de RUG te Groningen. Hij was als klinisch ontwikkelingspsycholoog werkzaam in de gezondheidszorg en de laatste jaren als directeur-bestuurder van een grote zorgorganisatie. Naast deze werkzaamheden is hij altijd actief geweest op muziekgebied. Tussen 1970 en 1985  studeerde  hij zang bij Grethe de Vink en anderen. In 1979 deed hij staatsexamen conservatorium algemene vakken en bijvak piano. In de periode daarna zong hij in het Gronings Vocaal Kwartet, een klassiek solistenkwartet. Als solist nam hij deel aan diverse concerten in het Noorden.  Hij gaf daarnaast in de loop der tijd leiding aan meerdere gemengde koren, een jeugdkoor en een mannenkoor.

Peter is vanaf 1960 tot en met 2013 als organist actief geweest in diverse kerken in het Noorden des lands.  De laatste jaren was hij organist van de Adventskerk in Assen. Daar is nu nog als cantor-dirigent  werkzaam bij twee cantorijen. Vanaf 2005 volgde hij een professionele  studie als beeldend kunstenaar aan de Klassieke Academie voor de Schilderkunst te Groningen, die hij in 2010 afrondde.

Peter werd dirigent van Arpeggio in 2001. Hij werkt intensief aan koorklank en techniek en stimuleert koordiscipline en zelfwerkzaamheid van de leden. Zo worden op een jaarlijkse koordag  de leden uitgedaagd om in kleine bezetting te zingen. Ook tijdens de concerten krijgen koorleden regelmatig de gelegenheid om solistisch of in kleiner ensemble te zingen. Periodiek wordt er aan belangstellende koorleden aparte koorscholing gegeven, gericht op het zelfstandig kunnen instuderen van koorpartijen en het van blad zingen. Deze bijscholing wordt aangeboden, omdat van koorleden wordt verwacht dat ze wekelijks de koorstukken thuis degelijk voorbereiden.

Bij Arpeggio stelt de dirigent in overleg met het bestuur het repertoire voor nieuwe concerten samen. Daarbij maakt hij gebruik van periodiek geïnventariseerde wensen van de koorleden. Verder wordt in deze keuze rekening gehouden met voldoende variatie en afwisseling in de concerten. Diverse stijlperioden kunnen zo op de concerten van Arpeggio aan bod komen.